O firmie Oferta Jakość Realizacje Galeria Kontakt
 
 
 
         
     
   
  57-408 Tłumaczów            
 
  Regnars Sp. z o. o. kopalnia melafiru tłumaczów, melafir, sprzedaż, transport, wydobycie, jakość, spółka, handel, nawozy ekologiczne, nawozy biologiczne, tłuczeń, budowa, drogi, koleje, autostrady, cena, cennik, kontakt, największy, wagony, samochodowy, pociągowy, kolej, Zielona Góra, Wrocław, Polska, w Polsce, Melafir, paleobazalt – pochodząca z paleozoiku karbon perm zasadowa wylewna skała magmowa strukturze porfirowej, migdałowcowej teksturze i szarofiołkowym, czerwonobrunatnym lub zielonoczarnym zabarwieniu uzyskanym wskutek wtórnych przeobrażeń. Młodopaleozoiczny odpowiednik bazaltu W skład melafiru wchodzą głównie plagioklaz piroksen oliwin. Wałbrzyskie Pogórze Wałbrzyskie niecce Melafir stosowany jest w budownictwie szczególnie w budownictwie kolejowym (frakcje tłuczniowe) i budownictwie drogowym (frakcje grysowe Melafir magmowa skała wylewna o odczynie obojętnym, barwy brunatno-czerwonej do czarnej. Ze względu na wiek geologiczny i formę krystaliczną kruszywa melafirowe mają podobne lub lepsze oraz bardziej wyrównane właściwości jak kruszywa bazaltowe. Kruszywa melafirowe, w szczególności te produkowane z głębszych warstw struktur wylewnych, charakteryzują się mniejszą ścieralnością i wysoką mrozoodpornością nawet przy podwyższonej nasiąkliwości. Budownictwo drogowe do wszystkich warstw, wszystkie kategorie ruchu Budownictwo kolejowe jako materiał podsypkowy dla wszystkich kategorii ruchu Betony cementowe wysokich marek B50 Parkingi, place Ceramika budowlana