Nasze doświadczenie i najnowocześniejsze technologie
zapewniają najwyższą jakość produktów i usług.

W Kopalni Melafiru Tłumaczów oferujemy pełną gamę
produktów do zastosowań w:

Drogownictwie Kruszywo melafirowe Tłumaczów znajduje zastosowanie we wszystkich warstwach oraz rodzajach nawierzchni asfaltowych dla kategorii ruchu od KR1 do KR7.

Kolejnictwie Tłuczeń kolejowy produkowany przez Kopalnię Melafiru Tłumaczów może być stosowany jako materiał podsypkowy do budowy i utrzymania nawierzchni kolejowych na wszystkich liniach PKP PLK S.A., w tym także na liniach przystosowanych do dużych prędkości.

Budownictwie Dzięki właściwościom skały melafirowej z kopalni Tłumaczów produkowane grysy mogą być stosowane z powodzeniem zarówno w betonach zwykłych jak również specjalistycznych.

Rolnictwie Oferujemy Państwu minerały skalne EKO-FOUR stanowiące rozdrobnioną skałę wulkaniczną melafirową która może być z dodatkiem dolomitu i ziemi okrzemkowej.

Aktualności

społeczna odpowiedzialność biznesu

Umowa o współpracy z Noworudzką Szkołą Techniczną

Kolejna umowa poprawiająca jakość kształcenia zawodowego, zawarta została przez Noworudzką Szkołę Techniczną z firmą REGNARS Sp. z o.o.
Czytaj więcej