REGNARS Sp. z o. o.

BIURO ZARZĄDU
ul. Ceglana 7
65-211 Zielona Góra
T. +48 68 452 63 13
F. +48 68 452 63 14
E. biuro@regnars.pl

KOPALNIA MELAFIRU TŁUMACZÓW:

57-408 Tłumaczów
T. +48 74 662 90 20
F. +48 74 662 90 24
E. kopalnia@regnars.pl

BIURO HANDLOWE

ul. Skarbowców 23A (bud. B2)
53-025 Wrocław
T. +48 728 441 245
T. +48 660 736 616
E. biurohandlowe@regnars.pl

Kopalnia Melafiru Tłumaczów

DYREKTOR KOPALNI

Paweł Chrapek
T. +48 74 662 90 21
M. +48 693 112 451
E. p.chrapek@regnars.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY I LOGISTYKI KMT

T. +48 74 662 90 26
M. +48 667 557 721
M. +48 728 441 242

KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCI

Aleksander Drab
M. +48 603 157 720
E. a.drab@regnars.pl

KIEROWNIK DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU

Marcin Polaj
T. +48 74 662 90 29
M. +48 728 441 241
E. m.polaj@regnars.pl

Biuro Handlowe

DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY I LOGISTYKI

Maciej Czajka
M. +48 605 102 505
E. m.czajka@regnars.pl

KIEROWNIK LOGISTYKI

Rafał Bolisęga
M. +48 603 157 719
E. r.bolisega@regnars.pl

KIEROWNIK SPRZEDAŻY

Katarzyna Dobrzańska-Nowak
M. +48 663 445 922
E. k.dobrzanska@regnars.pl

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY I LOGISTYKI

Elżbieta Ziębicka
M. +48 660 736 616
E. e.ziebicka@regnars.pl

KSIĘGOWOŚĆ

Aleksandra Klatka
M.
+48 509 422 020
E. ksiegowosc@regnars.pl