REGNARS Sp. z o.o. właściciel Kopalni Melafiru Tłumaczów, to ciągle rozwijające się i zwiększające rentowność przedsiębiorstwo, które, prowadząc działalność wydobywczą, dba w sposób szczególny o otoczenie zewnętrzne i potrzeby lokalnej społeczności.

Naszą Działalność cechują:

Odpowiedzialność Jesteśmy odpowiedzialni za środowisko naturalne, za społeczności lokalne, środowisko pracy i za pracowników. Dbamy o bezpieczeństwo pracy. Nasze działania są zgodne z prawem i dobrymi zwyczajami. Chcemy zapewniać stabilne miejsca pracy. 

Kompetencje Kompetentni pracownicy są dźwignią rozwoju firm. Dążymy do podnoszenia kompetencji w każdym obszarze działalności.

Zaangażowanie Regnars to ludzie z pasją, zaangażowani w osiąganie celów.

Partnerstwo To na nim opieramy nasze relacje wewnątrz firmy jak i poza nią.

Otwartość Zachęcamy do dialogu opartego na uczciwości, szacunku i wzajemnym zaufaniu. Otwarta komunikacja i informowanie to żelazna podstawa naszej działalności biznesowej.

Jakość Dzięki najwyższej jakości oferowanych produktów zaspokajamy potrzeby naszych klientów i zdobywamy ich lojalność.

Kluczowym obszarem dla działalności REGNARS Sp. z o.o. jest przede wszystkim Gmina Radków na terenie, której funkcjonuje zakład wydobywczy spółki: Kopalnia Melafiru Tłumaczów.

Działania społeczne Spółki REGNARS na zewnątrz przejawiają się przede wszystkim we wspieraniu społeczności lokalnych:

  • podejmowaniu działań związanych z pomocą dla społeczności lokalnej i regionalnej
  • dofinansowywaniu organizacji i sprawowaniu patronatu nad ich działalnością
  • działaniu na rzecz wspólnot lokalnych, np.: wspieraniu rozwoju kultury i pielęgnowaniu tradycji regionalnej (chór parafialny)
  • stałej współpracy z administracją samorządową, organizacjami, stowarzyszeniami i nieformalnymi grupami społeczności lokalnej
  • zaangażowaniu i rozwoju społeczności lokalnej poprzez tworzenie miejsc pracy, edukację dzieci, młodzieży i dorosłych, pobudzaniu ich aktywności fizycznej (drużyna piłkarska)
  • wspieraniu nauki i kształceniu specjalistów branży górniczej, hutniczej, energetycznej i logistycznej (szkoła zawodowa)
  • ogólnie rozumianych działaniach charytatywno-filantropijnych nakierowanych na obszary