Projekt:

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA SPÓŁKI REGNARS, w ramach działania 3.4
Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 269 109,48 zł

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)