Projekt 2020

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA SPÓŁKI REGNARS, w ramach działania 3.4
Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 269 109,48 zł

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 

Projekt 2020 

Produkcja mieszanki melafirowej przeznaczonej do stosowania w niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałach używanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

 PODDZIAŁANIE 3.2.2 – KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mieszanki melafirowej przeznaczonej do stosowania w niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałach używanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym poprzez stworzenie dedykowanej i indywidualnie zsyntezowanej linii technologicznej do produkcji nowych produktów, jako strategii przewagi konkurencyjnej.

Efekty realizacji projektu:

  • Wdrożenie nowych i innowacyjnych procesów technologicznych w procesie produkcji.
  • Wdrożenie do produkcji udoskonalonych produktów, jakim są:
  • mieszanki melafirowe o podwyższonych parametrach jakościowych.
  • Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia produkcyjne, charakteryzujące się wysoką efektywnością działania, zapewniające najwyższą jakość produktów oraz wysoką efektywność procesu produkcyjnego.
  • Optymalizacja ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia urządzeń i czasu pracy).
  • Znaczące usprawnienie i podniesienie jakości procesu produkcyjnego dzięki wdrożeniu nowego ciągu technologicznego.
  • Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.
  • Zapewnienie dobrego poziomu ochrony środowiska.

Kwota kwalifikowalna projektu: 20 868 540,00 zł

Kwota dofinansowania: 7 303 989,00 zł