Naše zkušenosti a nejmodernější technologie
zaručují maximální kvalitu produktů a služeb.

Melafyrový kamenolom Tłumaczów nabízí kompletní sortiment výrobků pro použití v:

Silničním stavitelství Melafyrové kamenivo z Tłumaczova nachází uplatnění ve všech vrstvách a druzích asfaltových povrchů vozovek pro kategorii dopravy KR1 až KR7.

Železničním stavitelství Železniční štěrk vyráběný v Melafyrovém kamenolomu Tłumaczów se může používat jako materiál do kolejového lože a pro údržbu železničního svršku na všech tratích PKP PLK S.A., včetně tratí upravených pro vysoké rychlosti.

Stavebnictví Díky vlastnostem melafyrové horniny z kamenolomu Tłumaczów se vyráběné drti mohou úspěšně používat jak do běžných, tak speciálních betonů.

Zemědělství Nabízíme vám nerostné minerály EKO-FOUR, což je drcená melafyrová vulkanická hornina, která se může používat ve směsi s přísadou dolomitu a křemeliny.

Aktuality

społeczna odpowiedzialność biznesu
Umowa o współpracy z Noworudzką Szkołą Techniczną
Kolejna umowa poprawiająca jakość kształcenia zawodowego, zawarta została przez Noworudzką Szkołę Techniczną z firmą REGNARS Sp. z o.o.
Přečtěte si více