Melafyrový kamenolom Tłumaczów nabízí kompletní sortiment výrobků pro použití ve výstavbě budov, silničním a železničním stavitelství. Produkované výrobky vyhovují požadavkům evropských norem.

Drcený písek 0/2Drobné kamenivo
Drcený písek 0/5Kamenivo o spojité zrnitosti
Drť 2/5Hrubé kamenivo
Drť 5/8Hrubé kamenivo
Drť 8/11Hrubé kamenivo
Drť 11/16Hrubé kamenivo
Drť 16/22Hrubé kamenivo
Drť 2/8Hrubé kamenivo
Drť 8/16Hrubé kamenivo
Hrubá drť 4/31,5Hrubé kamenivo
Štěrk 31,5/50Kamenivo do kolejového lože
Kamenivo 0/31,5Kamenivo o spojité zrnitosti
Kamenivo 0/63Kamenivo o spojité zrnitosti

Použití

Silniční stavitelství

Melafyrové kamenivo vyráběné v Melafyrovém kamenolomu Tłumaczów nachází uplatnění ve všech vrstvách a druzích asfaltových povrchů vozovek pro kategorii dopravy KR1 až KR7. Pro použití v silničním stavitelství jsou určeny následující frakce:

  • DRCENÝ PÍSEK 0/2
  • DRCENÝ PÍSEK 0/5
  • DRŤ 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22

Kromě toho se vyráběné kamenivo se spojitou zrnitostí 0/31,5 mm a 0/63 uplatňuje jako kamenivo do hydraulicky nestmelených směsí v souladu s požadavky WT-4 Nestmelené směsi pro státní silnice.

Požadavky  WT-1:2014 Kamenivo do  minerálních asfaltových směsí a povrchových úprav na státních silnicích a určení melafyrového kameniva z Tłumaczowa:

Druh povrchu
KR1-KR2
KR3-KR4
KR5-KR7
Ložní vrstva
Spojovací / vyrovnávací a zpevňovací vrstva
Obrusná vrstva
Obrusná vrstva ze směsi SMA a BBTM
Spojovací a obrusná vrstva z litého betonu
Spodní a horní vrstva z pórovitého betonu
Kamenivo pro povrchové úpravy

Železniční stavitelství

Dne 15. listopadu 2010 byla kvalita železničního štěrku vyráběného v Melafyrovém kamenolomu Tłumaczów potvrzena Prohlášením o shodě č. CZ – IK 27/2010 vydaným Železničním ústavem. To znamená, že železniční štěrk vyráběný v Melafyrovém kamenolomu Tłumaczów se může používat jako materiál pro kolejové lože a pro údržbu železničního svršku na všech tratích PKP PLK S.A., včetně tratí upravených pro vysoké rychlosti.

Aby byl na minimum snížen vliv překládky na čistotu železničního štěrku, a aby byla zaručena jeho příslušná čistota, provádí se dodatečně přímo před nakládkou dodatečné prosévání výrobku. Díky použití této technologie je na staveniště dodáván výrobek s prašností pod 0,5 %.

Inženýrské stavby a bytová výstavba

Díky vlastnostem melafyrové horniny z kamenolomu Tłumaczów lze vyráběné drti úspěšně používat jak do běžných, tak speciálních betonů, tzn.:

  • mostní beton
  • povrchy z cementového betonu
  • hydrotechnický beton
  • vodotěsný beton

Určení melafyrového kameniva v souladu s požadavky Obecné technické specifikace (Vzory smluvních dokumentů (VSD) pro systémy „Projektuj a postav” a „Udržuj standard”

Technická specifikace
2/8
8/16
ST Konstrukční beton
ST povrch z válcovaného betonu
ST povrch z cementového betonu
Jednovrstvý povrch KR1-KR2
Spodní vrstva povrchu KR3-KR4
Horní vrstva povrchu
Spodní vrstva povrchu KR5-KR7
Horní vrstva povrchu s odkrytým kamenivem KR5-KR7

Požadované vlastnosti a kategorie hrubého kameniva pro betonové povrchy silnic

Určení betonu
Lp.
Vlastnosti kameniva
Jednovrstvý povrch KR1÷KR2
Spodní vrstva povrchu KR3÷KR4
Horní vrstva povrchu KR3÷KR4
Spodní vrstva povrchu KR5÷KR7
Horní vrstva povrchu s odkrytým kamenivem KR5÷KR7
Melafyrové kamenivo Tłumaczów
1
Tvar hrubého kameniva dle PN-EN 933-3
Sl25 nebo Fl25
Sl20 nebo Fl20
Sl15 nebo Fl15
Fl15
2
Odolnost kameniva vůči rozmělňování PN-EN 1097-2, kapitola 5
LA40
LA35
LA25
LA20
3
Odolnost vůči leštění dle PN-EN 1097-8
PSVDeklarovaná (nejméně 48)
PSV50
PSVDeklarovaná (nejméně 53)
PSVDeklarovaná 55
4
Mrazuvzdornost dle PN-EN 1367-1;, zkouška kameniva 8/16; kategorie ne vyšší než:
F2
F1
F1
F1
5
Mrazuvzdornost dle PN-EN 1367-6 zkoušená v 1% NaCl
FNaCl6
FNaCl6
< 6%