Umowa o współpracy z Noworudzką Szkołą Techniczną

Kolejna umowa poprawiająca jakość kształcenia zawodowego, zawarta została przez Noworudzką Szkołę Techniczną z firmą REGNARS Sp. z o.o. Firma REGNARS Sp. z o. o. to kopalnia surowców skalnych w Tłumaczowie, w której zgodnie z zawartą umową uczniowie kierunków technicznych Noworudzkiej Szkoły Technicznych będą mieli możliwość odbywania praktyk miesięcznych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy. Praktyki w REGNARS Sp. z o. o. pozwolą uczniom zawodów mechanicznych i elektrycznych na praktyczne poznanie budowy i zasad pracy maszyn roboczych ciężkich i innych urządzeń oraz instalacji elektrycznych.

Prowadzona przez Noworudzką Szkołę Techniczną polityka nawiązywania umów patronackich oraz umów o współpracy ze znaczącymi na lokalnym rynku podmiotami, zapewnia kształcącej się w tej szkole młodzieży dostęp do najnowszych technologii oraz poznanie rzeczywistych warunków pracy. Odbywanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w tych firmach pozwala też na nawiązanie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować szybszym znalezieniem miejsca pracy po ukończeniu szkoły. Nawiązanie kontaktu ze znanymi na rynku pracy pracodawcami to także możliwość wzbogacenia i uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej szkoły. Z punktu widzenia pracodawców praktyczne kształcenie zawodowe w ich firmach umożliwia wstępne zapoznanie uczniów z pracą w firmie i stosowaną technologią oraz przybliżenie uczniom oferty zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

Podejmowane przez Noworudzką Szkołę Techniczną działania w zakresie organizacji kształcenia zawodowego, są zbieżne z obecną polityką oświatową państwa, która zakłada odbudowę i rozwój szkolnictwa zawodowego w oparciu o współpracę z pracodawcami. O słuszności podejmowanych działań świadczy też rosnąca popularność szkoły i duża ilość chętnych kandydatów do klas pierwszych.

Obszerny artykuł na ten temat znajdą Państwo pod adresem https://myzawodowcy.pl/noworudzka-szkola-techniczna-i-kopalnia-melafiru-ksztalca-kadry-dla-gornictwa/