Barbórka 2016

Uroczystości rozpoczęły się mszą święta w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tłumaczowie, po czym wszyscy uczestnicy spotkania udali się do Hotelu Srebrna Góra na uroczystą kolację. Wieczór urozmaicił regionalny zespół Gwarki Noworódzkie , który poprowadził tradycyjną górniczą zabawę – Karczmę Piwną. Śpiewom i zabawie nie było końca. Podczas uroczystości nadane zostały stopnie górnicze.

Z okazji święta Barbórki Górnikom i ich Rodzinom przekazujemy podziękowania za ich wytężoną pracę i najserdeczniejsze życzenia.