O firmie Oferta Jakość Realizacje Galeria Kontakt
 
 
 
         
     
   
  57-408 Tłumaczów            
Jakość
 

    Melafir ze złoża w Tłumaczowie spełnia wymogi normy PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe – podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie oraz posiada najwyższe kategorie podstawowych właściwości kruszyw według następujących norm:

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13450:2004 Kruszywa na podsypkę kolejową
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

 

      Wybrane parametry kruszywa melafirowego Tłumaczów

 

Lp.

Właściwość

Metoda badania

Rodzaj produkowanych frakcji

Jm

2/5

5/8

8/11

11/16

16/22

0/2

2/8

8/16

1

 Zaw. Pyłów

PN-EN 933-1

(%)

f2

f2

f2

f2

f2

f16

f1,5

f1,5

2

 Kształt – wskaźnik płaskości

PN-EN 933-3

(%)

FI20

FI20

FI20

FI20

FI20

ND

FI15

FI15

3

 Odpornosć na rozdrabnianie LA

PN-EN 1097-2

(%)

LA20

LA20

LA20

LA20

LA20

ND

LA20

LA20

4

 Gęstość objętościowa

PN-EN 1097-6

Mg/m3

2,73

2,73

2,73

2,73

2,73

2,75

2,73

2,73

5

 Mrozoodporność

PN-EN 1367-1

(%)

F1

F1

F1

F1

F1

ND

F1

F1

6

 Polerowalność

PN-EN 1097-8

(%)

PSV50*

ND

ND

ND

PSVDekl55*

7

 Mrozoodporność w soli

PN-EN 1367-6

(%)

FNaCl7

FNaCl7

FNaCl7

FNaCl7

FNaCl7

ND

FNaCl6

8

 Potencjalna reaktywność alkaliczna

PN-92/B-06714/46

________________

ND

0

Kruszywo niereaktywne

0

Kruszywo niereaktywne

9

 Wytrzymałość na miażdżenie

PN-B 06714/40

ND

2,3%

3,3%

 *)  wynik z 2014 PSV 61

 ND – nie dotyczy

 

      15 listopada 2010 jakość produkowanego w Kopalni Melafiru Tłumaczów tłucznia kolejowego została potwierdzona poprzez Certyfikat Zgodności nr CZ – IK 27/2010 wydany przez Instytut Kolejnictwa.

      Tym samym tłuczeń kolejowy produkowany przez Kopalnię Melafiru Tłumaczów może być stosowany jako materiał podsypkowy do budowy i utrzymania nawierzchni kolejowych na wszystkich liniach PKP PLK S.A. (w tym także na liniach przystosowanych do dużych prędkości).

      Jakość tłucznia na podsypkę kolejową z kopalni Tłumaczów, po raz kolejny została potwierdzona przez Instytut Kolejnictwa Certyfikatem Zgodności nr CZ IK - 29/2013. Dzięki zastosowanej technologii odbiorcom gwarantowana jest najwyższa jakość kruszyw melafirowych. Właściwości tłucznia umożliwiają wykorzystanie melafiru Tłumaczów do wszystkich linii kolejowych, w tym również do linii przystosowanych do wysokich prędkości.

      Najnowszymi certyfikatami są

- z dn. 09.12.2015r. Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 2311-CPR-075

   

- z dn. 09.09.2015r. Certyfikat Zgodności CZ IK - 29/2013-01

   


<< powrót